Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/158/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego

z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Tarnogórskiego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe