Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 452/19 Wojewody Śląskiego

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie podwyższenia stawek procentowych bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa na terenie Miasta Mysłowice w prawo własności tych gruntów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe