Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/129/19 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019-2023

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe