Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/131/19 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Pilchowice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe