Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.852.2019 Wojewody Śląskiego

z dnia 20 grudnia 2019 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr 101/XVII/2019 Rady Gminy Rędziny z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej w Rędzinach

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe