Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.859.2019 Wojewody Śląskiego

z dnia 23 grudnia 2019 r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XV/143/19 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Bobrownikach i nadania jej statutu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe