Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.892.2019 Wojewody Śląskiego

z dnia 23 grudnia 2019 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XV/117/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe