Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozporządzenie Wojewody Śląskiego

z dnia 7 stycznia 2020 r.

w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w Skoczowie - Zawiślu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe