Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/125/19 Rady Gminy Brenna

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/87/19 Rady Gminy Brenna z dnia 14 października 2019 r. oraz załącznika do tej Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Brenna na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych lub wodociągowych i przyłączeniem nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe