Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/208/2019 Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe