Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1 Zarządu Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 18 grudnia 2019 r.

do Porozumienia nr 48/KT/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia Międzygminnemu Związkowi Komunikacyjnemu z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego na organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich na terenie województwa śląskiego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe