Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr PR.0007.264.2019 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert oraz określenia kryteriów wyboru ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny lub innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe