Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/136/2019 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Międzyświeć

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe