Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/146/2019 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, posiłków, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe