Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/147/2019 Rady Miejskiej Skoczowa

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XLIII/474/2018 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 18 września 2018 roku, dotyczącej ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe