Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/185/2019 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 27 grudnia 2019 r.

w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe