Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/188/2019 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 27 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe