Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/197/2019 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 27 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr X/84/2019 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ogrodzieniec

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe