Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/62/2019 Rady Gminy Przyrów

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Przyrów na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe