Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/77/2019 Rady Gminy Przyrów

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe