Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/170/2019 Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sławków

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe