Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/171/2019 Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/308/2013 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe