Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta Czeladź; Prezydenta Miasta Katowice; Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie; Prezydenta Miasta Sosnowca

z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie współdziałania przy realizacji zadania polegającego na wprowadzeniu zmian w aglomeracji Katowice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe