Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr ED.031.14.2019 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny; Prezydenta Miasta Żory

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie powierzenia miastu Żory przez gminę i miasto Czerwionka-Leszczyny prowadzenia nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na rok szkolny 2019/2020

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe