Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr ED.031.17.2019 Prezydenta Miasta Rybnika; Prezydenta Miasta Żory

z dnia 4 grudnia 2019 r.

w sprawie powierzenia Miastu Żory przez Miasto Rybnik prowadzenia nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego na okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe