Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 1/2019 Prezydenta Miasta Chorzów; Prezydenta Miasta Katowice

z dnia 5 grudnia 2019 r.

w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w roku szkolnym 2019/2020

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe