Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Wójta Gminy Świerklaniec; Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie powierzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zadania własnego gminy z zakresu publicznego transportu zbiorowego polegającego na budowie, przebudowie i remoncie wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe