Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 15 Burmistrza Woźnik; Zarządu Powiatu w Lublińcu

z dnia 8 stycznia 2020 r.

do Porozumienia z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie wysokości środków finansowych przekazywanych na realizację zadań, terminy płatności oraz sposób przekazywania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe