Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.2.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 15 stycznia 2020 r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XX/141/2019 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Żywiec na 2020 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe