Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.13.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 15 stycznia 2020 r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XI/165/19 Rady Gminy Orzesze z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia średniej ceny paliwa na terenie Miasta Orzesze w roku szkolnym 2019/2020 w związku ze zwrotem kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe