Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie międzygminne nr ON.II.031.48.2020 Burmistrza Czechowic-Dziedzic; Prezydenta Miasta Bielska-Białej

z dnia 2 stycznia 2020 r.

w sprawie realizacji zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice przez Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Reksia 48

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe