Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie międzygminne nr ON.II.031.55.2020 Burmistrza Gminy Kęty; Prezydenta Miasta Bielska-Białej

z dnia 2 stycznia 2020 r.

w sprawie powierzenia wykonania Gminie Bielsko-Biała przez Gminę Kęty zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe