Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Wójta Gminy Chybie; Zarządu Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 21 stycznia 2020 r.

w sprawie powierzenia Gminie Chybie przez Powiat Cieszyński prowadzenia nauczania religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej na okres od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe