Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/110/20 Rady Gminy Koszarawa

z dnia 21 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/103/19 Rady Gminy Koszarawa z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania de-klaracji

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe