Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 527/XXXIII/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwały Nr XIV/190/2019 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe