Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 2/I/2020 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 9 stycznia 2020 r.

w sprawie uchwały Nr XI/117/2019 Rady Gminy Łodygowice z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łodygowice nr IV/42/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe