Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Wójta Gminy Wyry; Zarządu Powiatu Mikołowskiego

z dnia 2 stycznia 2020 r.

w sprawie utrzymania czystości na chodnikach znajdujących się przy drogach powiatowych Powiatu Mikołowskiego na terenie Gminy Wyry

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe