Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 7 Prezydenta Miasta Rybnika; Zarządu Powiatu w Rybniku

z dnia 27 stycznia 2020 r.

do Porozumienia z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku, zadań powiatowej biblioteki publicznej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe