Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie nr 2/2020 Rady Miasta Wisła

z dnia 1 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XVL/622/2018 Rady Miasta Wisła z dnia 18 października 2018 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe