Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie nr 4/2019 Rady Miasta Wisła

z dnia 1 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe