Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie nr 6/2020 Rady Miasta Wisła

z dnia 1 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXXI/404/2017 Rady Miasta Wisła z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe