Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Wójta Gminy Kochanowice; Wójta Gminy Koszęcin

z dnia 2 stycznia 2020 r.

w sprawie pokrywania kosztów dotacji celowej udzielonej przez Gminę Kochanowice Niepublicznemu Żłobkowi Bajkowa Kraina, Joanna Brol, 42-713 Kochanowice, ul. Brzozowa 34 na rzecz dzieci będącymi mieszkańcami Gminy Koszęcin

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe