Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 59/ZPS/2020 Prezydenta Miasta Zabrze

z dnia 27 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2020 r., w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez Champion Sp. z o.o., ul. Knurowska 17, 41-800 Zabrze

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe