Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Krzanowicach

z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Krzanowice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe