Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/139/20 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 27 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/115/19 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela zamieszkałej nieruchomości

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe