Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 123/XV/2020 Rady Miejskiej w Kaletach

z dnia 23 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kalety

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe