Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 128/XV/2020 Rady Miejskiej w Kaletach

z dnia 23 stycznia 2020 r.

w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z kompostowaniem bioodpadów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe