Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 111/XIV/2019 Rady Gminy Kroczyce

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 151/XVI/2004 Rady Gminy Kroczyce z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Kroczyce

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-01-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe