Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Wojewody Śląskiego; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie powierzenia przez Skarb Państwa - Wojewodę Śląskiego Powiatowi Pszczyńskiemu zadania związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej dot. wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla członków powiatowej komisji lekarskiej orzekającej o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe