Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza; Wojewody Śląskiego

z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie powierzenia przez Skarb Państwa - Wojewodę Śląskiego miastu na prawach powiatu Dąbrowa Górnicza zadania związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej dot. wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla członków powiatowej komisji lekarskiej orzekającej o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe